Siirry sisältöön

Hoivatyössä jaksamiseen ja hoivatyön laatuun etsitään uusia ratkaisuja

Kuvituskuvassa hoitaja tukee kävelevää vanhusta ja toinen vanhus istuu tuolilla kissa sylissä.
Hoivahenkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen on tartuttu rivakasti Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin alueella Laatuhoiva-hankkeessa. Tavoitteena on onnellinen ja laadukas elämä koti- ja hoivapalveluissa, mihin pyritään työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

–        Yhdessä kehittämällä voimme vastata alueen haastaviin tilanteisiin paremmin. Kaikkien tavoitteena on ikäihmisten laadukas ja onnellinen elämä ja hoivatyötä tekevien hoitajien jaksamisen tukeminen, kuvaa projektipäällikkö Pasi Tauriainen Diakista.

Laatuhoiva-hanke pureutuu ajankohtaisiin haasteisiin hyödyntäen ratkaisukeskeisyyttä, yhteiskehittämistä, verkostoitumista ja digitaalisuutta. Hankkeen tarkoituksena on tarjota uusia työtapoja, näkökulmia ja osaamisen kehittämistä tehostetun palveluasumisen ja kotiin vietävien palveluiden organisaatioissa.

–        Tukemalla työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista voidaan myös parantaa työn laatua ja tuloksellisuutta ikääntyvien hoitotyössä. Hyvinvoiva palveluja tarvitseva tai ikääntynyt ihminen tarvitsee hyvinvoivan hoitajan, Tauriainen sanoo.

Työyhteisön parantamisesta hyötyvät kaikki

Konkreettisena esimerkkinä hoivatyössä jaksamisen tukemisessa hanke on käynnistämässä laajan koulutuskokonaisuuden, jonka teemat liittyvät ikääntyneen hoitotyön asiantuntijuuteen, johtamiseen ja esimiestyöhön, hyvinvoivaan työyhteisöön sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokonaisuuksiin.

–        Ensimmäiset webinaarit ovat käynnistymässä ja yhteistyöt rakentumassa. Ilahduttavan moni yritys on valmis panostamaan henkilöstönsä hyvinvointiin ja osaamiseen. Esimerkiksi voimavaravalmennus on uusi konsepti, jota hanke tarjoaa työyhteisöille, kertoo hankkeessa asiantuntijana toimiva Gitta Palomäki Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Muita koulutusten aiheita ovat esimerkiksi ikääntyneen turvallinen lääkehoito, muistisairaan kohtaaminen, fyysinen työkyky ja työstä palautuminen. Koulutuskokonaisuuksia on yhteensä kuusi erilaista ja niiden sisältöihin voi tutustua täällä hankkeen kotisivuilla.

Liity hankkeen vireään Facebook-yhteisöön  ja seuraa keskustelua somessa tunnisteella #laatuahoivatyohon.

Laatuhoiva – Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina hankkeessa ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO). Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työkyvyn ja työssä jaksamisen tukeminen ja sitä kautta työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen ikääntyvien hoitotyössä. Hankkeen kohderyhmiä ovat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen hoiva-alan pien-, mikro- ja keskisuuret palveluntuottajat. Hankkeen kesto on 1.9.2020–31.8.2022.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pasi Tauriainen, pasi.tauriainen@diak.fi tai 050 577 3372