Siirry sisältöön

Asiantuntija uuden äärellä

Tienviitta, jossa toiseen suuntaan lukee "samaa vanhaa" ja toiseen suuntaan "jotain uutta".

Muutama vuosi sitten edellinen toimitusjohtajamme antoi mahdollisuuden valintaan, jossa opetushenkilöstö voi valita joko opetuksen tai opetuksen ja hanketyön organisaatiossamme. Valitsin opetustyön, sillä sitä vartenhan olin aikoinani opiskellut terveysalan opettajaksi.

Olen tutkintoon johtavan koulutuksen lehtori ja mielestäni ammattikorkeakoulun perustehtävä on juurikin tämä – tutkintoon johtava koulutus. Lisäksi valintaani vaikutti hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa.  On hienoa ja palkitsevaa seurata opiskelijan polkua; heidän ammatillista kasvuaan ja osaamisen kehittymistä.

 

Koskaan ei voi olla varma siitä, mitä edestään löytää

Nyt ollaan uuden äärellä uutena hanketyöntekijänä. En voi sanoa, että halusin pelkästään oppia uutta, kun lähdin mukaan hanketyöhön, sillä nykyään ei taida olla työtä, joka ei vaatisi tekijältään jatkuvaa uudistumista, uuden oppimista ja haltuun ottamista sekä kehittämistä. Halu kurkistaa ”aidan” toiselle puolelle voisi paremmin kuvata tunnetta, joka sai minut hakeutumaan mukaan hanketyöhön.

Hanketyön ensimetrit ja tunnetilat itsellä olivat hyvin sekavia. Mitä se hanketyö sitten on? Minulle kerrottiin, että hankesuunnitelma on kuin raamattu, jota pitää noudattaa.

Mitä tarkoittaa flatrate, reportronic , de minimis -tuki, ESR -rahoitus, kick off ja muut hankemaailman oudot käsitteet?

Pää oli pyörällä ja vastauksia oli ihme kyllä aluksi vaikea löytää.  Perehdytystä sain toki konkareilta, mutta toisinaan koin huonoa omaatuntoa siitä, että kuormitin toisia omalla tietämättömyydelläni.

Laatua hoivatyöhön -hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat ikääntyneen asiakkaan hoitotyön asiantuntijuus, johtaminen ja esimiestyö, työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi sekä yhteisöllisyys ja osallisuus. Meillä on loistava hankeidea ja -aihe sekä loistava asiantuntijaporukka hanketta toteuttamassa!

Haluammeko me parantaa koko hoivatyön kentän hankkeessamme?

Olen mukana muun muassa hankkeen Yhteisöllisyys ja osallisuus -työpaketissa, jonka tavoitteena on ikääntyneiden voimavaralähtöisyyden ja osallisuuden vahvistuminen yhteisön arjessa henkilökunnan osaamista kehittämällä.

Työpajatyöskentelyssä on tullut esille, että hoitotyön tekijöillä on halu elävöittää asukkaiden arkea ja osallistaa heitä  erilaisin menetelmin entistä enemmän.

Työajan puitteissa tapahtuvaa uusien menetelmien itsenäinen etsiminen on resurssien puitteissa lähes olematonta, joten hankkeellamme on ollut mahdollisuus työpajoissa viitoittaa tietä ja antaa vinkkejä verkostoitumiseen, digitaalisuuteen ja erilaisiin menetelmien käyttöönottoon, joilla parantaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta työyksikössä.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden työpajoissa tuli selvästi esille myös osallistujien halu oppia enemmän digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Digiosaaminen koettiin kuitenkin vaativan ohjausta ja opastusta. Minusta oli hienoa, että työpaketin hankkeen asiantuntijat reagoivat osallistujilta nousseeseen tarpeeseen nopeasti ja joustavasti perustamalla työpakettiin digikoulun ja help -deskin ongelmatilanteiden ratkomiseen.

Toivon todella, että digitaalisuuden oppiminen toisi lisää yhteisöllisyyttä niihin asumisyksiköihin, joissa sitä erityisesti kaivattiin mm. siten, että yhteys omaisiin olisi digin avulla helpompaa.

Tätä kirjoittaessani mietin, että jo tämän lyhyen hankekokemuksen perusteella, olen tyytyväinen, että lähdin mukaan. On ollut mielenkiintoista työskennellä ja jakaa osaamista eri organisaatioista tulevien asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja joustavaa. Minusta me olemme onnistuneet myös hankkeen tavoitteessa tämän yhden työpaketin näkövinkkelistä katsottuna. Yhteisöllisyys ja osallisuus on saanut uusia siipiä osallistuvien organisaatioiden arjessa!

Syksyn työpajoja odotellessa!

Ulla Lahtela, TtM, sh (AMK)
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu
ulla.lahtela@diak.fi
p. 040 357 6020

Kuva: Kirsi Myllykangas


Tietoa blogista

Laatua hoivatyöhön -blogi on osa Laatuhoiva -hanketta. Blogiin kirjoittavat hanketyöryhmän jäsenet.

Blogi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden hoitotyön parissa toimivien ammattilaisille. Kirjoitamme näkökulmia ja pohdintoja hankkeen ydinaiheista; ikääntyneiden hoitotyön osaamisesta, työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä johtamisesta.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Laatuhoiva -hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Laatua hoivatyöhön somessa ja yhteydet

Laatuhoiva -hanketta voit seurata myös Facebookissa ja muualla somessa #laatuahoivatyöhön

Lisätietoja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektikoordinaattorilta Pasi Tauriaiselta pasi.tauriainen@diak.fi ja blogin vastuuhenkilöltä Oulun ammatikorkeakoulun Kirsi Myllykankaalta kirsi.myllykangas@oamk.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020