Siirry sisältöön

Fyysinen työssäjaksaminen ja työn fyysisen kuormituksen keventäminen (33h)

Kohderyhmä

Hoitotyöntekijät

Tavoite

Opit keventämään työtäsi ergonomian ja kinestetiikan keinoin. Tunnistat fyysisen työkykysi ja työstä palautumisen vahvuudet ja muutoksen tarpeet. Laadit työhyvinvointisuunnitelman, jota toteuttamalla omat työmenetelmät kevenevät ja jaksamisesi paranee.

Kokonaisuus esim. 3-4 kk sisälle ajoitettuna

Ergonomia ja kinestetiikka

Toteutus

Työpajat 4 x 4h, esim. kahden viikon välein työpaikalla

Sisältö

Opit käyttämään omaa kehoasi ergonomisesti avustaessasi ikääntyneen liikkumista luonnollisia liikemalleja hyödyntäen. Tutustumme kinestetiikan käsitteisiin ja toimintamalliin ja opettelemme tunnistamaan ikääntyneen voimavaroja – pienikin voimavara on mahdollisuus! Lyhyesti teoriaa ja paljon käytännön harjoituksia; esim. kehon hahmotusharjoitukset, hyvä ruokailuasento, siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin, apuvälineiden käytön harjoittelu jne. Harjoituksia räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Hoitajan fyysinen työkyky ja palautuminen

Toteutus

Hyvinvointiklinikat ryhmille 4 x 4h, esim. kahden viikon välein työpaikalla tai koululla. 

Lisäksi yksilöllinen ohjaus 1h / osallistuja. Etäyhteys.

Sisältö

Hoitajan fyysinen työkyky ja työstä palautuminen: pohditaan työn kuormittavuutta suhteessa omaan työkykyyn ja mietitään keinoja oman fyysisen työkyvyn parantamiseksi. Perehdytään liikunnan, ravinnon, stressinhallinnan ja palautumisen teemoihin.  Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. Mahdollisuus myös oman kunnon testaamiseen halutessasi. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan yksilöllinen ohjauskeskustelu etänä. 

Kokonaisuuden sisältö räätälöidään vastaamaan yrityksen ja osallistujien tarpeita. 

Lisätietoja: mervi.kaikkonen@osao.fi & matti.landen@osao.fi