Siirry sisältöön

Lukuvinkki: Laatua hoivatyöhön tehdään yhdessä

Ihmiset nousevat yhdessä portaita ylöspäin toisiaan auttaen.

Laatuhoiva – Osaamisen työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen -hankkeessa, pyritään löytämään keinoja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi ikäihmisten hoivatyössä yhdessä johtajien, esimiesten ja työntekijöiden kanssa.  

Hankkeessa kehitetään ikääntyvien kotihoitoa, asumispalveluja ja laitoshoidon palveluja tuottavien organisaatioiden työntekijöiden työhyvinvointia ja osaamista, joilla on yhteys työn laatuun ja tulokseen.  

Työpajoissa kantavana voimana on avoin keskustelu osallistujien kesken. Työpajoissa syntyy uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka muuttavat asenteita ja ajattelutapoja suhteessa thön ja työyhteisöön.

Lue Lisää: Ulla Lahtela, Pasi Tauriainen ja Päivi Vuokila-Oikkonen kirjoittavat Diakin Dialogissa Laatuhoiva -hankkeesta.