Siirry sisältöön

Laatua hoivatyöhön yhdessä kehittäen

Laatuhoiva-hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin, työn laadun ja tuloksen paraneminen ikääntyvien palveluja tuottavissa yrityksissä sekä muissa organisaatioissa. 

Hankkeen aikana kehitämme yritysten ja muiden palveluntuottajien johtamisosaamista ja hoitotyön asiantuntemusta sekä etsimme keinoja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemiseen.  

Hyvinvoiva työyhteisö takaa laadun

Henkilökunnan työhyvinvointi ja osaaminen ovat yhteydessä työn laatuun sekä vaikuttavuuteen. Osaamista, työyhteisön voimavaroja ja työntekijöiden osallisuutta vahvistamalla on mahdollista lisätä ikäihmisten palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Kehittämistyö tehdään yhteistyössä yritysten ja muiden palveluntuottajien johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Työskentelymuotoina ovat ryhmämuotoiset työpajapäivät, yksilö- ja ryhmämuotoiset voimavara- ja työhyvinvointivalmennus sekä lähi- ja verkko opetus.

Hankkeessa hyödynnetään digitaalisuutta työhyvinvoinnin, osaamisen ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeen aikana vahvistetaan työntekijöiden ja yrittäjien osaamista digitaalisten sovellusten hyödyntämisessä.

Miten mukaan?

Hankkeen toiminta-aika oli 1.9.2020 – 31.8.2022. Hanke on päättynyt.