Siirry sisältöön

Menetelmäpankki

ikääntyneiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen

Menetelmäpankin tavoitteena on tarjota ikääntyneiden parissa työskenteleville hoitajille ideoita ja vinkkejä ikääntyneiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen. Kokeile ja testaa mitkä näistä sopisivat sinun asiakkaillesi ja teidän työyhteisöönne!

Kuntoutumista edistävällä hoitajalla on: 

 • Tietoa ikääntymiseen liittyvistä muutoksista ja toimintakyvyn uhkista
 • Tietoa tutkittuun tietoon perustuvista hoitosuosituksista
 • Taitoa soveltaa tietoa käytäntöön
 • Myönteinen asenne kuntoutumiseen
 • Pyrkimys edistää asiakkaan kuntoutumista omilla toimillaan jokaisessa työvuorossa
 • Luottamus omiin taitoihin ja osaamiseen
 • Aktiivinen ote kehittää uusia toimintatapoja
 • Luovuutta ja heittäytymiskykyä

 • Toiminnallisia menetelmiä arkeen

  Toiminnallisia menetelmiä arkeen Muistipuisto Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki Vahvike Papunet – selkeää ja …

 • Aktivoivan arjen malli

  Aktivoivan arjen malli Kehitetty Helsingin kaupungin vanhustenkeskuksessa Tavoitteena iäkkään toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen Aikaisemman …

 • Hyvinvointia tukeva ympäristö

  Hyvinvointia tukeva ympäristö on… Hallittava: voit vaikuttaa ympäristöösi Hahmottuva: tiedät missä olet Sosiaalisuutta tukeva: on paikkoja …

 • Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen

  Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen Ikäinstituutin jumppavideot Youtubessa Voima- ja tasapainoharjoittelun liikepankki 65+ (Voitas) Ikäihmisen voima- …

 • Elämänhistoriaa, toiveita ja unelmia kartoittavia menetelmiä

  Elämänhistoriaa, toiveita ja unelmia kartoittavia menetelmiä 100 asiaa omasta asiakkaasta (Taina Semi). Haastetehtävä …

 • Snoezelen-menetelmä

  Snoezelen-menetelmä ”Snoezelen” -termi koostuu kahdesta hollannin kielen sanasta; nuuhkiminen (kokemuksellisuus) ja torkkuminen (levollinen havainnointi) …

 • TunteVa® –menetelmä

  TunteVa® –menetelmä Perustuu validaatioterapiaan – Menetelmän käyttäminen edellyttää koulutusta Ihminen käsittelee menneisyyden tapahtumia uudelleen …

 • Logoterapeuttinen menetelmä

  Logoterapeuttinen menetelmä (edellyttää koulutuksen) Jokainen ihminen haluaa tulla arvostetuksi ja nähdyksi omana itsenään, …

 • Hoitajan työkyvyn edistäminen

  Hoitajan työkyvyn edistäminen Psykologinen työstä palautuminen Psykologinen palautuminen työstä – nämä kuusi kokemusta …

 • Näyttöön perustuva hoitotyö

  Näyttöä käyttöön Hyvän hoidon kriteeristö (Muistiliitto) Hotus-hoitosuositus: Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät …