Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Laatuhoiva-hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

Hanke tarjoaa uusia työtapoja, näkökulmia ja osaamisen kehittämistä ikääntyvien kotihoitoa, asumis- ja hoivapalveluita tuottaville yrityksille ja organisaatioille.

Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Länsi-Lapin alueella ikäihmisten palveluja tuottavat mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset sekä muut organisaatiot.

Täsmäkoulutusta ammattilaisille

Hoivayritysten ja -organisaatioiden henkilöstölle tarjotaan monipuolista koulutussisältöä. Lue lisää koulutuspaketeista. 

Teemoina ovat ikääntyneen asiakkaan hoitotyön asiantuntijuus, johtaminen ja esimiestyö, työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvointi sekä yhteisöllisyys ja osallisuus.

Hanke pureutuu ajankohtaisiin haasteisiin hyödyntäen ratkaisukeskeisyyttä, yhteiskehittämistä, verkostoitumista ja digitaalisuutta.

Laaja ja kokenut toteuttajaverkosto

Hanketyöryhmällä on monipuolinen ja vahva kokemus mm. koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä käytännön kokemusta ikäihmisten palveluiden tuottamisesta ja johtamisesta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020–30.8.2022.