Siirry sisältöön

Laatuhoivahankkeen kevään 2022 tapahtumat ja työpajat

Kolme eri-ikäistä ihmistä kodinomaisessa ympäristössä.

Suuret kiitokset Laatuhoiva-hankkeeseen tähän mennessä osallistuneille organisaatioille ja henkilöille siitä, että olette olleet mukanamme kehittämässä vanhuspalveluiden henkilöstön osaamista ja hyvinvointia sekä vanhuspalveluiden laatua.

Mikäli työskentelet Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai Länsi-Lapin alueella ikäihmisten palveluja tuottavassa mikro-, pien- tai keskisuuressa yrityksessä tai muussa vastaavassa organisaatiossa, ehdit vielä mukaan toimintaamme seuraaviin työ- ja koulutuspaketteihin:

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Kokonaisuus painottuu työhyvinvointia, työn laatua ja tuloksellisuutta tukevaan johtamiseen sekä johtamisosaamisen kehittämiseen. Lisäksi pureudutaan rekrytoinnin, sitoutumisen (veto- ja pitovoima) ja työhön motivoitumisen kysymyksiin. Vertaistuki ja verkostoituminen ovat tässä kokonaisuudessa myös keskeisiä teemoja.

Katso pieni intromme johtajuuteen Youtubesta.

Tarjoamme keväällä 2022 vielä yhden työpajaprosessin alla olevan tiiviin aikataulutuksen mukaan etäyhteydessä / hybridinä:

 • pe 29.4 klo 09:00 – 12:00
 • ke 4.5. klo 13:00 – 16:00
 • to 12.5 klo 13.00 – 16:00
 • ti 17.5 klo 13:00 – 16:00
 • ke 25.5 klo 13.00 – 16:00
 • ti 31.5. klo 13.00 – 16:00

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

TYÖNOHJAUS

Laatuhoiva-hankkeella on mahdollisuus tarjota ikäihmisten palveluja tuottavien organisaatioiden johto- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville ryhmissä toteutuvaa työnohjausta kevään – kesän 2022 aikana. Työnohjausta voidaan tarjota kahdelle eri ryhmälle. Molempiin prosesseihin / työnohjausryhmiin sopii kuusi osallistujaa ja niihin voi osallistua useamman eri organisaation johto- ja esihenkilöitä. Tapaamiskertoja on kuusi (6 x 2 tuntia). Työnohjausryhmät toteutuvat, mikäli niihin on tarpeeksi ilmoittautuneita. Työnohjaus järjestetään etäyhteydellä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

DIGIKOULU

Digikoulussa perehdytään digitalisaation hyödyntämiseen ikääntyneiden hoitotyön palveluiden kehittämisessä, markkinoinnissa sekä veto- ja pitovoiman kysymyksissä.

Aikataulu ja ohjelma:

 • ke 26.1. klo 12:00 – 15:00

Rekrytointi digitaalisessa maaailmassa. Digikoulun asiakkuudet; asiakkaiden näkemykset voimavarana kehittämistyössä. Tehtävä: asiakaspalautteen kerääminen. ”Haluatko kysellä webropolissa, lipuilla ja lapuilla?

 • ke 23.2. klo 12:00 – 15:00

Digikoulussa rekrytoidaan: positiivinen näkyvyys. Tiina Talala ELYstä ja Eeva Peuraniemi TE-toimistosta kertovat RekryKoulutuksesta ja TäsmäKoulutuksesta sekä työpaikkasuomi-koulutuksesta. Tehtävä: suunnitellaan ja toteutetaan yrityskohtainen rekrytointi. Rohkeimpien rekrytointijulkaisut julkaistaan somessa! Kehitetään visualisuutta ja vetovoimaisuutta.

 • ti 29.3. klo 12:00 – 15:00 

Digikoulun tykypäivä Nivalassa. Suunnittelukulttuurista tekemisen kulttuuriin! Tehtävä: Suunnitellaan, toteutetaan ja videoidaan elokuvahenkinen tykypäivä. Kehitetään osaamista videoiden editoinnista.

 • ti 26.4. klo 12:00 – 15:00

Digikoulun vinkkipakki, paluu juurille kuvaustudioon: valokuvaus, videointi, editointi ja viestintä. Tehtävä: yritysten esittelyvideot.

 • ke 25.5. klo 12:00 – 15:00                                                                                                 

Digikoulun päätösjuhla, yrittäjät framilla: miten kokeilut ovat sujuneet? Rekrytointitinderi? Yrittäjät, opiskelijat, ELY ja TE-toimisto vieraina. Hankemaailman mahdollisuudet.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS

Tavoitteena ovat ikääntyneiden voimavaralähtöisyyden ja osallisuuden vahvistuminen vanhuspalvelujen henkilöstön osaamista kehittämällä. Työpajaprosessissa tarkastelemme osallistujien kanssa ikäihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia verkostoja digitaalisuutta ja virtuaalisuutta hyödyntäen. Vahvistamme osallistujien verkosto-osaamista asiakkaiden palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Vahvistamme osallistujien valmiuksia tukea ja edistää asiakkaan omia voimavaroja ja osallisuutta päivittäisissä arjen toiminnoissa. Vahvistamme osallistujien valmiuksia järjestää yhteisöllistä toimintaa ikäihmisille.

Tarjoamme keväällä 2022 vielä yhden työpajaprosessin alla olevan aikataulutuksen mukaan etäyhteydessä / hybridinä.

 • ti 15.3. klo 13:00 – 16:00
 • ke 30.3. klo 13:00 – 16:00
 • pe 06.5. klo 13:00 – 16:00
 • pe 20.5. klo 13:00 – 16:00                

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

FYYSISEN TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDISTÄMINEN

Kinestetiikkatyöpajoissa osallistuja oppii käyttämään omaa kehoaan ergonomisesti avustaessaan ikääntyneen liikkumista luonnollisia liikemalleja hyödyntäen. Tutustumme kinestetiikan käsitteisiin ja toimintamalliin ja opettelemme tunnistamaan ikääntyneen voimavaroja – pienikin voimavara on mahdollisuus! Lyhyesti teoriaa ja paljon käytännön harjoituksia; esim. kehon hahmotus-harjoitukset, hyvä ruokailuasento, siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin, apuvälineiden käytön harjoittelu jne. Harjoituksia räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Hyvinvointiklinikoilla pohditaan työn kuormittavuutta suhteessa omaan työkykyyn ja mietitään keinoja oman fyysisen työkyvyn parantamiseksi. Perehdytään liikunnan, ravinnon, stressinhallinnan ja palautumisen teemoihin.

Tiedustelut: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

PSYYKKISEN TYÖSSÄ JAKSAMISEN VAHVISTAMINEN: VOIMAVARAVALMENNUS

Keväällä 2022 mahdollisuus osallistua koko päivän kestävään voimavaravalmennukseen!

Voimavarat ovat asioita, jotka antavat Sinulle puhtia arkeen. Tärkeää on usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa elämän kulkuun. Pulmallisissa tilanteissa voimavaroista on sinulle apua. Nyt olisi tarjolla päivän kestävä voimavaravalmennus! Sinulla ja työyhteisölläsi on mahdollista ilmoittautua joko 17.5. tai 18.5. päivään. Päivät toteutetaan kesän kynnyksellä Vuokatin kauniissa maisemissa. Molempiin päiviin mahtuu 10 henkilöä. Näistä päivistä saat puhtia arkeen ja työhön. Päivä koostuu kaikkien osallistujien elämän ja työuran kokemusten tiedostamisesta yksilöllisesti ja jakamisesta ryhmässä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Gitta Palomäki gitta.palomäki@kamk.fi p. 044 710 1258

 

Tarjoamme keväällä 2022 myös prosessimaisen voimavaravalmennuksen 3 x 4 tunnin tapaamisina työyhteisöille

Tiedustelut: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

TYÖKULTTUURI JA ILMAPIIRI

Työpajaprosessi työyhteisöille: Työyhteisö sanoittaa ohjatusti auki työyhteisön työkulttuuria ja -ilmapiiriä: Mitkä asiat toimivat? Mitkä kaipaavat muutosta? Ohjatulla keskustelulla työyhteisö nostaa esille toimivat käytänteet, vahvuudet ja voimavarat. Samalla voidaan löytää konkreettisia kehittämiskohteita, joiden kautta työkulttuuria ja työilmapiiriä voidaan parantaa.

”Näemme vahvuutemme, löydämme uusia”

 Tiedustelut: Pasi Tauriainen pasi.tauriainen@diak.fi p. 050 577 3372

 

LAATUA HOIVATYÖHÖN -SEMINAARI

Aika: 27.4.2022 klo 12 – 16
Paikka: Puisto-Sali, Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu. Paikan päälle mahtuu 60 osallistuja (ennakkoilmoittautuminen). Seminaaria on mahdollisuus seurata myös etäyhteyksin.

Seminaariohjelmassa on tarjolla sekä hankkeen tuloksia että keskustelua laadukkaasta hoivatyöstä.

Tarkempia tietoja seminaarista on tulossa piakkoin mm. hankkeemme sivuille + Facebookiin ilmoittautumislinkkeineen.