Siirry sisältöön

Osaamisella hyvinvointia ikääntyneiden palveluihin – Laatuhoiva-hankkeen tuloksia, havaintoja ja suosituksia

Ikääntyvien palveluissa tyytymättömyys työoloihin kasvaa ja työhyvinvointia tukeva toiminta ei ole riittävän suunnitelmallista. Työssä esiin nouseviin ongelmiin ei puututa riittävästi ja työhön perehdytys kärsii.

Hoivapalveluissa voi myös henkilöstön määrän ja ammattirakenteen osalta olla ristiriitaa suhteessa työn vaativuuteen. Työoloja heikentää myös pula ammattitaitoisesta ja tehtävään sopivasta, sitoutuneesta henkilökunnasta. Hoidon laatu kärsii, jos henkilöstö tekee työtään väsyneenä tai sairaana.

Laatuhoiva-hankkeessa tuotettiin edellä esitettyihin ongelmiin ratkaisuja tukemalla henkilöstön osaamista ja osallisuutta sekä työyhteisöjen voimavaroja yhteiskehittämisen menetelmin. Hankkeessa vahvistettiin esihenkilöiden johtamisosaamista, hoitotyön asiantuntijuutta ja henkilöstön osaamista asiakkaan osallisuuden edistämisessä.

Hankkeessa vahvistettiin henkilöstön keinoja hallita työnsä kuormitusta ja ylläpitää omaa työkykyään. Hankkeen tehtävänä oli vahvistaa työyhteisöjen veto- ja pitovoimaosaamista digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena oli myös hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden toiminnan laadun ja tuloksellisuuden paraneminen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittymisen myötä.

Tässä julkaisussa esitellään Laatuhoiva-hankkeen tuloksia, havaintoja ja suosituksia henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin sekä palveluiden laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseksi.

Osaamisella hyvinvointia ikääntyvien palveluihin (pdf)