Siirry sisältöön

Tuoreita julkaisuja

Kirsi Myllykangas & Reetta Saarnio; Kulttuurisesti taitava hoitaja huomioi ikääntyneen yksilöllisyyden. Oamk Journal 18.10.2022. Linkki julkaisuun.
A
Gitta Palomäki, Timo Partanen, Merja Markkanen & Jaana Kemppainen; Digitalisaatio hoivakodeissa – ketteriä kokeiluja. Kajaanin ammattikorkeakoulun raportteja ja selvityksiä, julkaisusarja B 148/2022. Linkki julkaisuun.
A
Kirsi Myllykangas, Ulla Lahtela, Reetta Saarnio; Ikääntyneiden hoitotyötä kehittämässä: hanketyön haasteita ja mahdollisuuksia. Gerontologia 36(2):204-209 Linkki julkaisuun
A
Ulla Lahtela, Pasi Tauriainen ja Mervi Kaikkonen; Osallisuus ikääntyneiden asumispalveluissa. Vanhustyö 3/2022. Lisätietoa julkaisusta
A
Päivi Vuokila-Oikkonen; Voimavaravalmennus henkilökunnan psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä tehostetuissa palveluasumisen yksiköissä. RATKES 1/2022. Lisätietoa julkaisusta
A
A