Siirry sisältöön

Kinestetiikka – läsnäoloa, kohtaamisia ja yhteisöllistä oppimista

Kaksi henkilöä, joista toinen hoitaja ja toinen liikkumisessa avustettava. Pitävät toisiaan kädestä kiinni kinestetiikan ohjeistamalla tavalla.

Kinestetiikka toimintamallina vei minut mukanaan heti ensi kosketuksesta lähtien. Kinestetiikkaa kuvataan voimavaralähtöisenä toimintamallina, joka perustuu asiakkaan luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiselle. Asiakkaan kohtaaminen ja voimavarojen hyödyntäminen ovat keskiössä.

Olen opettanut ergonomiaa lähihoitajaopiskelijoille jo noin 15 vuoden ajan. Ergonomiataitoni ovat peräsin kuitenkin jo paljon kauempaa – jo opintojen aikana työskentelin hengityshalvaantuneiden hoitoringeissä perushoitoa tehden ja sieltä ne liikkumisen avustamiseen liittyvät taidot lähtivät kehittymään.

Matkan varrella opiskelin Potilassiirtojen ergonomiakortin ja korttikouluttajaksi. Myöhemmin nyt jo eläköityneen työkaverini taitojen innoittamana opiskelin kinestetiikan perus- ja syventävät kurssit ja Kinestetiikka tutor -opinnot. Oman kehotietoisuuden kehittäminen on monessa muodossa kulkenut rinnallani jo pitkään ja tiedostan että paljon on vielä opittavaa.

Laatua hoivatyöhön -hankkeessa voin kinestetiikkatutorina pitää työpajoja, jotka toivon mukaan herättävät työntekijöiden kiinnostuksen asiakkaan liikkumisen avustamiseen liittyvien taitojen tietoiseen kehittämiseen. Työpajat ovat herätteleviä ja toivonkin että joillakin osallistujista herää kiinnostus hakeutua myöhemmin kinestetiikan peruskurssille ja lähteä kehittämään omia taitojaan ja koko työyhteisön työtapoja eteenpäin.

Kaksi henkilöä pitävät toisistaan kiinni käsivarsista kinestetiikan oppien mukaisesti.

Kehotuntemuksen kokemuksia

Kinestetiikkatyöpajoissa harjoitellaan ensin hoitajien kesken ja sen jälkeen myös asiakkaiden kanssa. Palaute tästä on ollut hyvä; miltä tuntuu hoitajan kosketus ja otteet, sainko tietää mitä seuraavaksi tapahtuu? Toteutuiko avustaminen luontaisen liikemallini suuntaisesti ja sainko aikaa osallistua liikkeeseen? Huomioitiinko voimavarani? On tärkeää, että hoitaja saa kokemuksen avustustilanteesta myös avustettavan roolista.

Oma kehollinen kokemus on oleellinen asia taitojen kehittymisessä. Olemme hankkeen parissa kuvanneet myös opetusvideoita, jotka julkaistaan Laatua Hoivatyöhön Youtubekanavalla. Videot muistuttavat työpajojen harjoituksista, mutta omakohtaista kokemusta ne eivät korvaa. Oppiminen tapahtuu oman kehotuntemuksen kautta.

Kohtaaminen ja läsnäolo tukevat osallisuuden tunnetta

Erään palautteen mukaan kinestetiikkatyöpajat ovat parantaneet hoitajien ja asiakkaiden välistä suhdetta ja tuoneet iloa ja hauskuutta työhön. Kohtaaminen ja läsnäolo ovat syventyneet. Asiakkaat ovat virkeämpiä ja kehonhahmotusharjoitusten myötä valmiimpia esimerkiksi nousemaan ylös vuoteesta. Tämä on ikääntyneen osallisuuden edistämistä parhaimmillaan!

Iloitsen Laatuhoiva -hankkeen tuomasta mahdollisuudesta pitää kinestetiikkatyöpajoja ikääntyneiden kotihoitoa ja asumispalveluja tuottavissa yrityksissä. Jokaisesta työpaikasta ja jokaisesta työpajasta, työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisesta ja jokaisesta liikkumisen avustustilanteesta osaamiseni vahvistuu ja opin lisää.

Olen matkalla, jossa kehittymisen mahdollisuudet ovat rajattomat!

Teksti ja kuvat:
Mervi Kaikkonen, TtM, ft (AMK), AmO
Lehtori, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
Potilassiirtojen ergonomiakortti -kouluttaja, Yinjooga -ohjaaja, Kinestetiikka tutor 2021
mervi.kaikkonen@osao.fi
p. 050 582 8837
”Liike on lääkettä ja palautuminen on ihan parasta.”

Kinestetiikan peruskursseista löytyy tietoa Suomen kinestetiikkayhdistys ry:n nettisivuilta. Kinestetiikkatyöpajat ovat parhaimmillaan alku upealle matkalle kinestetiikan parissa.


Tietoa blogista

Laatua hoivatyöhön -blogi on osa Laatuhoiva -hanketta. Blogiin kirjoittavat hanketyöryhmän jäsenet.

Blogi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden hoitotyön parissa toimivien ammattilaisille. Kirjoitamme näkökulmia ja pohdintoja hankkeen ydinaiheista; ikääntyneiden hoitotyön osaamisesta, työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä johtamisesta.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Laatuhoiva -hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Laatua hoivatyöhön somessa ja yhteydet

Laatuhoiva -hanketta voit seurata myös Facebookissa ja muualla somessa #laatuahoivatyöhön

Lisätietoja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pasi Tauriaiselta pasi.tauriainen@diak.fi ja blogin vastuuhenkilöltä Oulun ammatikorkeakoulun Kirsi Myllykankaalta kirsi.myllykangas@oamk.fi