Siirry sisältöön

Laadukasta hoivaa

Hoito- ja hoiva-ala on ollut otsikoissa viime aikoina hieman negatiivisessa sävyssä; työn raskaus, hoitajamitoitukset, palkka, työvoiman saanti ja niin edelleen ovat luoneet mielikuvaa ”ei niin halutusta työstä”.

Laatuhoiva-hankkeen myötä olemme olleet paljon yhteydessä käytännön hoitotyön kentälle sekä paikan päällä että etäyhteyksin, ja meidän kokemuksemme myötä kyseisellä alalla tehdään hyvää ja laadukasta hoivaa, vaikka arjessa koetaankin haastavia tilanteita.  Edellä mainitut tekijät eivät toki helpota työn tekemistä.

Kuvituskuvassa hoitaja tukee kävelevää vanhusta ja toinen vanhus istuu tuolilla kissa sylissä.

Kokemuksemme mukaan yksiköissä on erittäin sitoutuneita työntekijöitä, jotka puurtavat päivästä toiseen hymy huulillaan. He tarjoavat asukkaille laadukasta hoitoa, jaksavat aktivoida asukkaita eri tavoin ja ovat vielä innostuneet kehittämään itseään hankkeen tarjoamissa koulutuksissa.

Useat hoitotyöntekijät ovat työskennelleet alalla pitkään ja jaksavat edelleen iloisella mielellä tarjota asukkailleen mukavia hetkiä ja tietenkin sitä hyvälaatuista hoivaa. Työntekijöillä tuntuu olevan hyvä huumori keskenään ja asukkaiden kanssa toimiessaan, mutta merkkejä kyynisestä suhtautumisesta työhön emme nähneet.

Hatunnoston arvoista on myös heidän suhtautumisensa kollegojen poissaoloihin: kaverin työt tehdään yhteisen hyvän ja asukkaiden hyvinvoinnin eteen ilman marttyyrihenkeä. Mielestämme nämä työn sankarit ansaitsevat reilun kumarruksen ja tunnustuksen arvokkaasta työstä. Me antaisimme heille enemmän kollegoja, suuremman palkan, lisää koulutusta ja tukea työhyvinvointiin, mikäli meillä siihen mahdollisuuksia olisi.

Oppia omaan työhön asiakkaiden eduksi

Laatuhoiva-hankkeessa toteutettuja menetelmiä toivoisimme hyödynnettävän kentällä jatkossakin. Voimavaravalmennuksella on tuotu näkyviin kaikki se osaaminen ja hyvät käytänteet mitä työyhteisöissä on, sekä työntekijöiden itse esille nostamia kehittämiskohteita. Työntekijät arvostavat sitä, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja  että he saavat osallistua oman työnsä kehittämiseen.

Kinestetiikka-työpajoissa tarjottiin oppia oman työn keventämiseen ja asiakkaan voimavarojen hyödyntämiseen perusliikkumisessa. Sanallisella vuorovaikutuksella ja kosketuksella voimme usein huomaamattamme joko edistää tai hankaloittaa asiakkaan omien voimavarojen hyödyntämistä. Vuorovaikutusta pidettiin kaikissa harjoituksissa keskiössä.

Hyvinvointiklinikoissa haastettiin työntekijöitä pysähtymään oman työhyvinvointinsa äärelle. Lepo, ravinto ja liikunta ovat teemoja, joita jokaisen on syytä pysähtyä miettimään aika-ajoin. Konkreettisen tavoitteen asettaminen auttaa huomaamaan kuinka paljon voit itse tehdä oman työhyvinvointisi ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Uskomme, että mukana olleissa työyhteisöissä tapahtuu edellä mainittujen asioiden vahvistumista ja sitä kautta yhä laadukkaampaa hoivaa.

Matti Ländén, Fysioterapeutti, AmO
Kouluttaja, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
Työnohjaaja – kehittäjä – coach, työhyvinvointivalmentaja
matti.landen@osao.fi
p. 044 703 7995

Mervi Kaikkonen, TtM, ft (AMK), AmO
Lehtori, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
Potilassiirtojen ergonomiakortti -kouluttaja, Yinjooga -ohjaaja, Kinestetiikka Tutor (2021)
mervi.kaikkonen@osao.fi
p. 050 582 8837


Tietoa blogista

Laatua hoivatyöhön -blogi on osa Laatuhoiva-hanketta.

Blogi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden hoitotyön parissa toimivien ammattilaisille. Kirjoitamme näkökulmia ja pohdintoja hankkeen ydinaiheista; ikääntyneiden hoitotyön osaamisesta, työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä johtamisesta.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Laatuhoiva -hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Laatua hoivatyöhön somessa ja yhteydet

Laatuhoiva -hanketta voit seurata myös Facebookissa ja muualla somessa #laatuahoivatyöhön

Lisätietoja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pasi Tauriaiselta pasi.tauriainen@diak.fi ja blogin vastuuhenkilöltä Oulun ammatikorkeakoulun Kirsi Myllykankaalta kirsi.myllykangas@oamk.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020