Siirry sisältöön

Hankkeista oppimisympäristöjä

Futuristinen visio fysioterapiasta

Ammatillisessa koulutuksessa peräänkuulutetaan työelämäyhteistyötä ja sitä kautta syntyvää käytännön osaamista oppilaitosten tarjoaman opetuksen ohella.

Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat olleet aktiivisia toimijoita erilaisissa hankkeissa ja tulevat aina olemaan. Tämä aktiivisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella hankkeita myös opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Perinteisen kaavan mukaan oppilaitoksissa tarjotaan teoriaopetusta, erilaista ammattiin liittyvää käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja. Ajatusten avartaminen hankkeiden suuntaan voisi tarjota hedelmällisiä oppimiskokemuksia oppilaitoksen opetuksen ja työssäoppimisjaksojen lomaan.

Toteuttaminen vaatii uutta ajattelua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa: miten yhteen voisi kytkeä opiskelijoiden oppimisen pitäen mielessä hankkeen tavoitteet? Niin ikään oppilaitoksen opettajien ajatusta pitäisi jumpata tähän suuntaan; miten työelämässä voisi toteuttaa erilaisia projekteja niin, että tiettyjä asioita voisi harjoitella opettajajohtoisesti hankkeissa oikeassa työelämässä, samalla tukien hankkeen tavoitteita?

Työelämä hyötyy opiskelijoiden työpanoksesta

Toteutuessaan opettajajohtoinen oppiminen hankkeen puitteissa tarjoaa hyvän oppimismahdollisuuden, tiivistää työelämäyhteistyötä ja haastaa perinteistä opetusta hakemaan uusia oppimisympäristöjä. Kun nämä palaset loksahtavat kohdalleen, voidaan puhua todellisesta win-win -tilanteesta.

Työelämä hyötyy opiskelijoiden työpanoksesta, opiskelijat saavat hyvää harjoitusta yhdistää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja oikeissa työelämätilanteissa. Oppilaitoksen hyödyt ovat myös moninaiset: yhteistyö yritysten välillä tiivistyy, saadaan uusia oppimisympäristöjä, kiinnostavuus oppilaitosta kohtaan kasvaa, uusia hankeaihioita ja innovaatiota nousee tiivistyneen yhteistyön myötä ja niin edelleen.

Laatuhoiva-hankkeessa opiskelijayhteistyötä toteutettiin Virpiniemen liikuntaneuvoja-opiskelijoiden kanssa ja hankkeen materiaalien kuvaamisesta ja editoinnista vastasivat OSAO: n mediaopiskelijat. Lisäksi täytyy mainita myös hankkeen arviointiraportti, jota me OSAOn Kontinkankaan yksikön opettajat pidimme samalla erittäin hyvänä koulutusmateriaalina.

Laatuhoiva-hankkeessa kokeiltiin myös lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamia etätoimintatuokioita ikääntyvien asumispalveluyksikköihin. Ihan ongelmatonta ei yhteyksien saaminen ja toimintatuokioiden ohjaaminen ollut, mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen toimintatapa tämäkin. Opiskelijat saivat arvokasta kokemusta etäyhteyksillä tapahtuvan toimintatuokion ohjaamisesta. Jatkossa etäyhteyksien kautta tapahtuva ohjaaminen tulee lisääntymään esimerkiksi kotihoidossa.

Teksti:

Matti Ländén, Fysioterapeutti, AmO
Kouluttaja, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
Työnohjaaja – kehittäjä – coach, työhyvinvointivalmentaja
matti.landen@osao.fi
p. 044 703 7995

Mervi Kaikkonen, TtM, ft (AMK), AmO
Lehtori, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
Potilassiirtojen ergonomiakortti -kouluttaja, Yinjooga -ohjaaja, Kinestetiikka Tutor (2021)
mervi.kaikkonen@osao.fi
p. 050 582 8837

Tiina Pesonen, TtM, ft (AMK)
Tuntiopettaja, OSAO – Kontinkankaan yksikkö
tiina.pesonen@osao.fi
p. 050 592 2279

Kuvat: Kirsi Myllykangas / MidjourneyAI


Tietoa blogista

Laatua hoivatyöhön -blogi on osa Laatuhoiva-hanketta.

Blogi on suunnattu erityisesti ikääntyneiden hoitotyön parissa toimivien ammattilaisille. Kirjoitamme näkökulmia ja pohdintoja hankkeen ydinaiheista; ikääntyneiden hoitotyön osaamisesta, työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä johtamisesta.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Laatuhoiva -hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Laatua hoivatyöhön somessa ja yhteydet

Laatuhoiva -hanketta voit seurata myös Facebookissa ja muualla somessa #laatuahoivatyöhön

Lisätietoja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pasi Tauriaiselta pasi.tauriainen@diak.fi ja blogin vastuuhenkilöltä Oulun ammatikorkeakoulun Kirsi Myllykankaalta kirsi.myllykangas@oamk.fi