Siirry sisältöön

Logoterapeuttinen menetelmä

(edellyttää koulutuksen)

 • Jokainen ihminen haluaa tulla arvostetuksi ja nähdyksi omana itsenään, kokea osallisuutta, elää tarkoituksellista arkea ja käyttää monipuolisesti kykyjään ja voimavarojaan.
 • On tärkeä tietää kuka kyseinen muistisairas ihmisenä on ja mitä hänelle juuri nyt kuuluu.
 • Logoterapia korostaa ihmisarvon, elämän tarkoituksellisuuden, elämäntarinan ja ihmiskäsityksen merkityksellisyyttä
 • Arjen hetkissä on tärkeää, että kohdataan toinen ihminen, vahvistetaan hänen arvoaan ja viestitään, että juuri hänen hoitaminen on mieluisaa.
 • Tekee merkityksellistä hoitajan työstä!

Elämän tarkoituksellisuus toteutuu:

Asennoitumalla

 • Asennoidu myönteisesti myös tilanteeseen jota et voi muuttaa

Tekemällä ja toimimalla

 • Kokemus osaamisesta ja tarpeellisuudesta
 • Tekeminen ja avuksi oleminen
 • Uusien mahdollisuuksien löytäminen menetettyjen tilalle
 • Mielekkääseen toimintaan osallistuminen
 • Valintojen tekeminen
 • Liikkuminen ja ulkoilu

Kokemalla

 • Muistojen vaaliminen ja muistelu
 • Tunne elämän jatkuvuudesta
 • Unelmat ja haaveilu
 • Yksinolo, hiljentyminen ja hengellisyys
 • Elämysten kokeminen
 • Huumori, ilo ja nauru
 • Tasavertaisena kohdatuksi tuleminen
 • Ainutlaatuisena kohdatuksi tuleminen
 • Läheisyys, rakkaus ja yhteenkuuluvuus

Logoterapeuttisen ajattelu- ja asennoitumistavan mukaan toimiva hoitaja

 • Katsoo ja kohtaa muistisairaan ihmisen ainutkertaisena ja ainutlaatuisena
 • Näkee ihmisen arvon ja korostaa terveyttä ja voimavaroja
 • Tiedostaa rajattoman mahdollisuutensa tehdä hyvää
 • Tavoittelee toivoa ja tulevaisuutta
 • Tunnistaa omien valintojensa vaikutukset
 • Etsii ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin
 • Tukee muistisairaan tarkoituksellista arkea

Lue lisää:

Logoterapeuttisen ajattelun soveltamisen mahdollisuudet muistisairaiden ihmisten hoidossa
Uusia näkökulmia vanhustyöhön logoterapeuttisen ajattelun valossa

Laine & Heimonen (2010) Mahdollisuuksien matka: Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa. Oriveden hoivapalveluyhdistys.