Siirry sisältöön

TunteVa® –menetelmä

 • Perustuu validaatioterapiaan – Menetelmän käyttäminen edellyttää koulutusta
 • Ihminen käsittelee menneisyyden tapahtumia uudelleen mielikuvien avulla
 • Mielikuvat, joissa iäkäs muistisairas elää, ovat hänen sisäistä todellisuutta
 • Validaatioterapiassa tätä todellisuutta pidetään validina eli luotettavana
 • TunteVa® -toimintamalli ohjaa vuorovaikutukseen, joka tukee ja vahvistaa muistisairasta ja helpottaa hänen ja hoitajien elämää
 • Kun ihminen tulee kuulluksi, hän saa vahvistusta ja tukea omalle olemassaololleen
 • Tärkeää on esille nousevien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen sekä niiden mukanaan tuoman käyttäytymisen hyväksyminen
 • Kontaktin luomisessa korostuu ilmeiden, eleiden kosketuksen ja äänensävyn merkitys
 • Muistisairaan puheesta haetaan avainsanoja, joita voidaan toistaa -> tunne siitä, että hänen asiansa otetaan todesta.
 • Mielikuvissaan muistisairas voi siirtyä aikaan, jolloin hän oli osaava, tarpeellinen ja arvokas.

Käyttäytymiseen liittyvät periaatteet

 • Lähimuistin heikentyessä varhain opitut asiat nousevat pintaan
 • Nykyhetken tapahtuma voi laukaista varhaisen muiston
 • Tunnemuistot

Kehittymiseen liittyvät periaatteet

 • Jokaisella elämänvaiheella on oma kehitystehtävä
 • Fyysiset menetykset (näkö ja kuulo) auttavat sulkemaan pois nykyisyyden ja palauttamaan menneisyyden

Psykologiset periaatteet

 • Kielletyt tunteet voimistuvat tukahdutettuina ja piilotettuina (ovat pimeässä)
 • Kun tunteet tuodaan päivänvaloon, ne menettävät voimansa.
 • Tunteet hellittävät, kun ne tiedostetaan ja jaetaan ja niitä arvostetaan
 • Negatiivinen käyttäytyminen lisääntyy, jos kukaan ei kuuntele

TunteVa® – ovi muistisairaan maailmaan
Muistiryhmän ohjaajan opas. Tunteva®n tapaan
Omaisten ryhmän ohjaajan opas. Tunteva®n tapaan
Tunteva®-menetelmä muistisairaan kohtaamisen tukena (Youtube)