Siirry sisältöön

Näyttöä käyttöön

Hyvän hoidon kriteeristö (Muistiliitto)

Hotus-hoitosuositus: Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä (2019)

Hotus-näyttövinkki: Miten muistisairaat kokevat lääkkeettömät menetelmät ja niihin osallistumisen? (2022)

Hotus-näyttövinkki: Mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua? (2022)

Hotus-näyttövinkki: Mitä ikääntyneiden sosiaalisiin tarpeisiin liittyviä tekijöitä heille tarkoitetuissa palveluissa tulee huomioida? (2021)

Hotus-näyttövinkki: Kuinka kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä voidaan vaikuttaa kotihoidon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin sekä ikääntyneiden toimintakykyyn? (2020)

Hotus-näyttövinkki: Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yk- sinäisyyteen, sosiaaliseen eristynei- syyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen? (2020)

Kirjallisuutta:

  • Erikoistu vanhustyöhön. S. Kan & L. Pohjola, 2012
  • Hyvä vanhuus – Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen (toim. Jenni Kulmala) 2019
  • Hyvän mielen tehtäväpakki ammattilaisille. M. Tukiainen, 2018
  • Luovan toiminnan työtavat – Käsikirja sosiaali- ja terveysalallle (toim. Anna-Liisa Karjalainen) 2019
  • Muistellaan – Luovat menetelmät muistisairaiden tukena. L. Hohenthal-Antin, 2013
  • Muistot näkyviksi – Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä. L. Hohenthal-Antin, 2009
  • Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin. R. Airaksinen, M. Karkkulainen, T. Ala-Vannesluoma, P. Pirhonen & R. Kastu, 2015.
  • Muistisairaan maailma. Seppänen L. 2020
  • Rikkaampi rakkaampi arki – Hoitajan kirja elämänmakuiseen ja toiminnalliseen arkeen. Kotkajuuri M. 2019.