Siirry sisältöön

IKÄÄNTYNEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS (16h)

Pienet johdannot koulutuspaketin aihepiireihin löydät Youtubesta:

 1. Ikääntyneen lääkehoidon turvallisuus
 2. Muistisairaan ikääntyneen asiakaslähtöinen kohtaaminen
 3. Ihmisten ja ikäpolvien monimuotoisuus
 4. Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen

 

1. Ikääntyneen lääkehoidon turvallisuus

Kohderyhmä ja tavoite

 • Hoitotyöntekijät
 • Osallistuja ymmärtää ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa. 

Toteutus

Ennakkotehtävät oppimisalustalla, työpajat verkossa (2x 2h). 

TYÖPAJA 1: Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet: farmakokinetiikan muutokset ja lääkityksen yhteisvaikutukset.
TYÖPAJA 2: 
Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen toteutus. 

Lisätietoja:  ulla.lahtela@diak.fi  

 

2. Muistisairaan ikääntyneen asiakaslähtöinen kohtaaminen

Kohderyhmä ja tavoite

 • Hoitotyöntekijät
 • Osallistuja tunnistaa oman toimintatapansa arjen hoitotyössä työskennellessään muistisairaan henkilön kanssa. Osallistuja ymmärtää onnistuneeseen asiakaslähtöiseen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät ja pyrkii vahvistamaan muistisairaan ja läheiset huomioivaa toimintatapaa.

Toteutus

Ennakkotehtävät oppimisalustalla, työpajat verkossa (2x 2h).

TYÖPAJA 1: Muistisairaan henkilön kohtaaminen -mahdollisuuksia vai haasteita? osa I
TYÖPAJA 2: Muistisairaan henkilön kohtaaminen -mahdollisuuksia vai haasteita? osa II

Lisätietoja:  reetta.saarnio@oamk.fi 

 

3. Ihmisten ja ikäpolvien monimuotoisuus vahvuutena hoitotyössä

Kohderyhmä ja tavoite

 • Hoitotyöntekijät
 • Osallistuja ymmärtää monikulttuurisuuden ja kulttuurisensitiivisyyden mahdollisuudet hoitotyössä. 

Toteutus

Ennakkotehtävät oppimisalustalla, työpajat verkossa (2x 2h)

TYÖPAJA 1: Keskeiset terveyteen liittyvät kulttuurin ja yksilön uskomukset, arvot ja käytännöt. 
TYÖPAJA 2: Ymmärryksen ja luottamuksen luominen hoitotyössä kulttuurisensitiivisesti. 

 Lisätietoja:  kirsi.myllykangas@oamk.fi  

 

4. Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn edistäminen

Kohderyhmä ja tavoite

 • Hoitotyöntekijät
 • Osallistuja saa keinoja eri kuntoisten ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Osallistuja osaa ohjata ikääntyneille liikunnallisia harjoitteita eri alkuasennoissa aloittaen helpoista harjoitteista. Osallistuja osaa soveltaa harjoitteita asiakkaan toimintakyvyn mukaan. 

Toteutus

Työpajat 2 x 4h

Sisältö

 • Harjoittelemme keinoja, joilla lisäämme ikääntyneiden nivelten liikkuvuutta, tasapainoa ja lihaskuntoa.
 • Harjoittelemme asiakkaan kehon hahmottamista, asentohoitoa ja liikehoitoa. 
 • Harjoittelemme keinoja, joilla aktivoidaan ikääntyneitä asiakkaita kuntouttavaa työotetta käyttäen. 
 • Opettelemme ohjaamaan harjoitteita kehon hallintaan ja tasapainoon eri alkuasennoissa. 

Lisätietoja: mervi.kaikkonen@osao.fi & matti.landen@osao.fi