Siirry sisältöön

Psyykkinen työssäjaksaminen; voimavaravalmennus (12h)

Kohderyhmä

Koko työyhteisö

Tavoite

Työhyvinvoinnin rakentaminen on työnantajan ja työntekijöiden yhteinen asia. Voimavaravalmennuksella tähdätään työyhteisöön, jossa kaikki voivat antaa parhaansa ja joka tukee jäseniään. Työyhteisölle räätälöidään aina tarpeisiin ja tavoitteisiin soveltuva ohjelma. 

Kartoitamme yhdessä johtajien, esimiesten ja työntekijöiden kanssa työyhteisön hyvinvoinnin historiaa ja nykytilannetta, joiden perusteella luodaan yritykseen visio tulevaisuudesta.  

Voimavaravalmennus rakentuu voimavarojen ja vuorovaikutuksen pohjalle. Valmennusprosessi korostaa voimavarojen löytämistä, dialogin avaamista ja työyhteisön osallistamista. 

Toteutus

Työpajat 3x 4h, rakentuvat seuraavista teemoista muodostaen prosessin

Teema I

  • Kokemukset käyttöön; elämän- ja työhistorian kokemukset ja niiden jakaminen 
  • Työyhteisön historia ja tulevaisuuden visio, vision muuttaminen tavoitteiksi 
  • Työyhteisön voimavarat nyt ja tulevaisuudessa sekä voimavaroja tukevat työkäytännöt 

Teema II

  • Voimavaroja vahvistavien ja edistävien työkäytäntöjen kehittäminen ja kokeilu 

Teema III

  • Osallisuutta ja voimavaroja edistävät käytännöt -toimintamallin tuottaminen 
  • Voimavaroja vahvistavat käytännöt käyttöön

Lisätietoja: paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi  & matti.landen@osao.fi