Siirry sisältöön

Yhteisöllisyys ja osallisuus (16h)

Kohderyhmä

Esimiehet, työntekijät, asiakkaat ja asiakkaiden läheiset sekä yhteistyökumppanit.

Tavoite ja sisältö

Kokonaisuuden tavoitteena ovat ikääntyneiden voimavaralähtöisyys ja osallisuuden vahvistuminen yhteisön arjessa henkilökunnan osaamista kehittämällä. Lähtökohtina ovat ihmisten toiveet ja tarpeet.

Osallistuja tunnistaa ja vahvistaa ikääntyvien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia verkostoja digitaalisuutta ja virtuaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on tukea henkilöstön verkosto-osaamista yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Toteutus

Toteutus hybridimallina; työpajat 3 x4h ja webinaarit.

Lisätietoja: gitta.palomaki@kamk.fi