Siirry sisältöön

Työkulttuuri ja työilmapiiri – ”Näemme vahvuutemme, löydämme uusia” (16h) 

Kohderyhmä

Koko työyhteisö

Tavoite

Työyhteisö oppii työskentelemään yhteisiä tavoitteita kohti löytämiensä vahvuuksien kautta.

Toteutus

Työpajat 4x 4h

Sisältö

Sanoitetaan auki työyhteisön työkulttuuria ja työilmapiiriä. Mitkä asiat toimivat? Mitkä kaipaavat muutosta? Valitaan kehittämiskohteet ja laaditaan suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Ohjatulla keskustelulla työyhteisö nostaa esille toimivat käytänteet, vahvuudet ja voimavarat. Samalla voidaan löytää konkreettisia kehittämiskohteita, joiden kautta työkulttuuria ja työilmapiiriä voidaan parantaa. 

Lisätietoja: paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi & matti.landen@osao.fi & mervi.kaikkonen@diak.fi & gitta.palomaki.@kamk.fi