Siirry sisältöön

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Johtaminen ja työhyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä (24h)

Tämä kokonaisuus sisältää kaksi eri koulutusta; johtajuus sekä työhyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä. Suosittelemme näitä kokonaisuutena, mutta ne voi halutessaan ostaa myös erillisinä paketteina.

Katso pieni intromme johtajuuteen Youtubesta.

Johtajuus

Kohderyhmä

Yritysten esimiesasemassa olevat henkilöt 

Tavoite

Osallistuja sanoittaa ja reflektoi johtajuutta yrityksessä, analysoi johtajuuden taustalla olevia tekijöitä ja kehittää johtajuuttaan.  Osallistujat verkostoituvat ja tuottavat tietoa johtajuudesta.

Toteutus

Työpajat, sovitaan 3-4 työpajaa, (á 4h) 

Työpajoissa ratkaistavia teemoja

  • Kokemusten jakaminen johtajuudesta. 
  • Miten johdetaan tuloksekasta työtä? 
  • Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 
  • Miten johtajuutta voidaan kehittää? 
  • Etsitään yhdessä kehittämiskohteita ja pyritään löytämään uusia johtamisen toimintamalleja. 

Työhyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä

Kohderyhmä

Yritysten esimiesasemassa olevat ja työntekijät

Tavoite

Osallistuja tutustuu henkilöstöjohtamista tukeviin digitaalisiin työkaluihin ja kokeilee niiden soveltuvuutta käytäntöön. 

Toteutus

Työpajat, sovitaan 3-4 työpajaa, (á 4h) 

Työpajoissa ratkaistavia teemoja: 

  • Millainen on vetovoimainen työyhteisö?
  • Miten digitaaliset sovellukset lisäävät organisaation vetovoimaa? 
  • Miten onnistuneet tarinat tehdään näkyviksi?
  • Millainen johtaminen tukee työhön motivoitumista ja sitoutumista? 

Lisätietoja: paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi  / gitta.palomaki@kamk.fi